Zhang Care

system telemedyczny wspierający leczenie depresji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Na czym polega system Zhang care?

Zhang Care system telemedyczny wspierający
leczenie depresji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości polega na
stworzeniu systemu do domowej, odpowiednio dobranej terapii
psychologicznej dzieci od 7 do 14 roku życia. Odpowiednio dobrana i
przeprowadzana terapia ma  wpływ na wyeliminowanie lub
zmniejszenie objawów depresji w grupie docelowej. W tym celu 
wykorzystaliśmy elementy meta-świata oraz technologii VR. Idea projektu
związana jest ze zidentyfikowanym problemem jakim jest brak
efektywnych, zdalnie nadzorowanych urządzeń do realizacji terapii wśród
grupy docelowej w warunkach domowych, które byłyby przyjazne dla
użytkownika.

slider8.jpg

Ideą projektu jest stworzenie platformy Zhang, w ramach której młody użytkownik może za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości rozpoznać i następnie zwalczyć objawy depresji

Szczegóły opracowanego systemu

System składa się ze specjalnie do tego celu opracowanych
okularów VR wraz z oprogramowaniem systemowym i z oprogramowania
wykorzystującego najnowszą technologię meta-świata oraz specjalnie
opracowanych gier i dobieranych indywidualnie ćwiczeń terapeutycznych.
Realizacja prac B+R została skoncentrowana na dobraniu odpowiednich
elementów systemu, opracowaniu poszczególnych modułów
systemowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, prawidłowej
integracji prototypu rozwiązania oraz przetestowaniu urządzenia w
warunkach laboratoryjnych.

Nowością systemu jest zdolność systemu do wprowadzenia
użytkownika w komfortowe dla niego środowisko poprzez wykorzystanie
postaci Avatarów i Meta-środowiska Zhang.

1.

Wprowadzenie Pacjenta w świat Zhang. Rzeczywistość Zhang będzie stanowić bazę dla nowoczesnej terapii i pozwoli grupie docelowej naturalnie i bezstresowo odnaleźć się w trakcie terapii.

2.

Wybór avatara dla siebie oraz dla psychologa

3.

Wprowadzenie Pacjenta w świat Zhang. Rzeczywistość Zhang będzie stanowić bazę dla nowoczesnej terapii i pozwoli grupie docelowej naturalnie i bezstresowo odnaleźć się w trakcie terapii.

4.

Wybór terapeuty jak w grze komputerowej to od psychologa będzie zależeć czy avatary będą ze sobą rywalizować, wspomagać się nawzajem czy też tylko rozmawiać.

5.

Dostęp do zabezpieczonej platformy

6.

Badanie temperatury, ułożenia głowy oraz rejestracja brzmienia głosu użytkownika celem interpretacji wpływu terapii na Pacjenta- dostęp tylko dla psychologa prowadzącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczowym elementem dla wytwarzanego systemu jest zaadaptowanie do Metaśrodowiska Zhang elementów istotnych kulturowo oraz emocjonalnie dla populacji z grupy docelowej.
Kultura Chińska różni się od kultury znanej w USA lub Europie.
Opracowanie produktu na rynek globalny w tym przypadku może nie
przynosić rezultatów, które byłyby oczekiwane od terapii opartej o
Metaśrodowisko. Dlatego właśnie celem niniejszego projektu jest
wytworzenie technologii zgodnej ze znaną dziecku Chińskiemu.
W ramach realizacji projektu zespół projektowy opracował właściwą dla
realizacji niniejszego projektu kolorystykę.
Dobranie odpowiedniej kolorystyki do Metaświata ma być może
większe znaczenie od samego wpływu terapeuty na leczenie. Użytkownik
ma możliwość dokonania wyboru kolorystyki wybranych elementów metaświata, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki
pomyślnej lub niepomyślnej

SW toku prac projektowych dokonaliśmy wyboru również formy nagród. W miejsce złotych monet znanych z Amerykańskich lub Europejskich gier  zastosowaliśmy formę zbierania jadeitów jako nagrody za
poszczególne osiągnięcia i minisukcesy terapeutyczne .
Metaśrodowisko Zhang jest  ponadto zgodne z szeroko
rozumianym Feng Shui i pozwalać się poczuć użytkownikowi komfortowo
np.: w metaświecie nie ma kątów prostych.
Postacie, w które może wcielić się użytkownik są również
dopasowane kolorystycznie oraz emocjonalnie do potrzeb użytkownika.
W trakcie terapii terapeuta ma możliwość obserwowania
wybranych parametrów zachowania dziecka. Dźwięki Metaświata Zhang jak również głos poszczególnych postaci został uzgodniony z psychologami, dzięki czemu sam rodzaj głosu czy dźwięków używanych w trakcie terapii pozwala użytkownikowi zrozumieć i rozwiązać problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura Chińska nie przewiduje rozwiązania wszystkich problemów.
Celem terapii będzie nauczenie użytkownika rozwiązywania samodzielnie
problemów, z którymi się spotyka, a nie ich wyeliminowanie. Wirtualna
terapia pozwoli ponadto odpocząć użytkownikowi od zagęszczenia, w
którym żyje na co dzień.
Dzięki optymalnemu zaplanowaniu projektu stworzyliśmy produkt
dopasowany do grupy docelowej w stopniu dotąd nie wytworzonym przez
konkurencję.
Sprzęt wykorzystywany do terapii jest sprzętem stosunkowo
delikatnym. Jednocześnie użytkownik może w trakcie terapii w jakiś
sposób zrzucić okulary z siebie lub dokonać innych czynności, których na
obecnym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Planujemy
wykorzystać technologię ochrony sprzętu.
System wytworzony w projekcie będzie docelowo wdrożony na rynku
Chin.

kontakt